Back to the article Staviame priečku z pórobetónu 1 / 12

6. PRVÝ RAD Dbáme na vodorovnosť a priamosť založenia prvého radu. Kontrolujeme rovinnosť vo vodorovnom a zvislom smere. Foto: Xella Slovensko