Späť na článok Prístavba rodinného domu 10 / 14

Kvalitné pórobetónové tvárnice na obvodové steny so zvýšeným obsahom pórov sa predávajú v hrúbkach od 300 do 500 mm. Pri hrúbke 375 mm je tepelný odpor tvárnice 4,31 m2 . K/W (hrúbke 500 mm zodpovedá 5,75 m2 . K/W), ktorý podstatne prekračuje predpísané hodnoty (3 m2 . K/W) bez zateplenia. Porfix