Back to the article Prístavba rodinného domu 8 / 14

Ako ušetriť Brúsený tehlový blok dosahuje pri hrúbke 500 mm tepelný odpor až 8,64 m2 . K/W. Polystyrén drží v dutinách tehál, aj keď sa do tehly vyreže otvor na elektroinštaláciu. Heluz