Back to the article Prístavba rodinného domu 7 / 14

Vápennopieskové tehly sa vyrábajú zo zmesi vápna, kremičitého piesku a vody. Na obvodové murivo sa využívajú výhradne so zateplením. Dobre akumulujú teplo. KM Beta