Back to the article Prístavba rodinného domu 4 / 14

Rôzne sendvičové systémy s využitím vápennopieskových tehál umožňujú dobre vyladiť tepelnoakumulačné, akustické a statické parametre obvodovej steny podľa požiadaviek stavebníka. KM Beta