Back to the article Prístavba rodinného domu 3 / 14

Stropné panely je potrebné ukladať do maltového lôžka s hrúbkou 10 mm, ktoré sa nadbetónujú podľa projektu (vrstva betónu má hrúbku zvyčajne 15 cm). Leier