Back to the article Hrubá stavba z kusových stavív 5 / 9

Po vymurovaní a uložení výstuže sa drevocementové tvarovky zalievajú betónovou zmesou. Tvarovky na obvodové steny majú zo strany exteriéru polystyrénovú vložku. Pri väzbe platí: druhý rad má byť uložený tak, aby tvarovka bola posunutá o polovicu dĺžky prvého radu. Vytvorí sa tak sieť nosných stĺpikov z výplňového betónu, ktoré budú plynule prebiehať od jedného stropu po druhý. Pracuje sa postupne, aby betón vnútri dobre vytvrdol. To umožňuje jeho prípravu rovno na stavbe, v miešačke a v presne potrebnom množstve.