Back to the article Hrubá stavba z kusových stavív 4 / 9

Pórobetón si získal najmä stavebníkov rodinných domov. Presné pórobetónové tvárnice sa vyrábajú s maximálnou odchýlkou 2 mm. Tvárnice vyrábané na Slovensku majú výšku 250 mm. Násobok dvestopäťdesiat bude teda vhodnou výškou murovanej konštrukcie. V prípade inej výšky steny treba tvárnice zrezávať. Lepenie tvárnic na tenkovrstvovú maltu a ich jednoduché rezanie prispelo k rýchlej výstavbe rodinných domov.