Back to the article Stavba pece v tvare rakety 4 / 36
Zdroj: Vladimír Institoris

Prvé zakúrenie a testovanie pece bolo úspešné, ale správne nastavenie všetkých regulačných prvkov trvá dlhšie a mal by naň prísť sám užívateľ pece podľa návodu od zhotoviteľa a niekoľkotýždenných či mesačných skúseností pri jej používaní.

Prvé zakúrenie a testovanie pece bolo úspešné, ale správne nastavenie všetkých regulačných prvkov trvá dlhšie a mal by naň prísť sám užívateľ pece podľa návodu od zhotoviteľa a niekoľkotýždenných či mesačných skúseností pri jej používaní.