Back to the article Stavba pece v tvare rakety 5 / 36
Zdroj: Vladimír Institoris

A. V prvej etape sa hľadal všeobecný tvar, nízke a baňaté teleso kotla či iného stroja by pôsobilo ťažkopádne.

A. V prvej etape sa hľadal všeobecný tvar, nízke a baňaté teleso kotla či iného stroja by pôsobilo ťažkopádne.