Back to the article Stavba pece v tvare rakety 3 / 36
Zdroj: Vladimír Institoris

C. Napokon sa začal čistiť a zjednodušovať vežovitý tvar, až prišla idea rakety.

C. Napokon sa začal čistiť a zjednodušovať vežovitý tvar, až prišla idea rakety.