Back to the article Stavba pece v tvare rakety 17 / 36
Zdroj: Vladimír Institoris

Vnútorným nosným stĺpikom v ohnisku prúdi vzduch na bočný oplach skla. Pohľad zhora od komory rozdeľujúcej vzduch.

Vnútorným nosným stĺpikom v ohnisku prúdi vzduch na bočný oplach skla. Pohľad zhora od komory rozdeľujúcej vzduch.