Back to the article Stavba pece v tvare rakety 16 / 36
Zdroj: Vladimír Institoris

Prívod vzduchu, štrbina k tzv. hornému oplachu skla. Zúžený otvor zabezpečí rovnomernejšie prúdenie ako vŕtané otvory.

Prívod vzduchu, štrbina k tzv. hornému oplachu skla. Zúžený otvor zabezpečí rovnomernejšie prúdenie ako vŕtané otvory.