Back to the article Stavba pece v tvare rakety 18 / 36
Zdroj: Vladimír Institoris

Spodná časť pece po inštalácii. Dosadacia plocha – „labka“ – vyrovnáva prípadné nerovnosti v podklade a evokuje nohu rakety.

Spodná časť pece po inštalácii. Dosadacia plocha – „labka“ – vyrovnáva prípadné nerovnosti v podklade a evokuje nohu rakety.