Back to the article Stavba pece v tvare rakety 15 / 36
Zdroj: Vladimír Institoris

Žiarobetónové dielce nad ohniskom po čiastočnom odňatí debnenia z polystyrénu. Sú zhotovované na mieste montáže.

Žiarobetónové dielce nad ohniskom po čiastočnom odňatí debnenia z polystyrénu. Sú zhotovované na mieste montáže.