Back to the article Stavba pece v tvare rakety 25 / 36
Zdroj: Vladimír Institoris

Kachlice sa spájajú oceľovými sponami (drôtmi). Okrem vnútorných oceľových spôn sme použili a aj vonkajšie z medeného drôtu.

Kachlice sa spájajú oceľovými sponami (drôtmi). Okrem vnútorných oceľových spôn sme použili a aj vonkajšie z medeného drôtu.