Back to the article Stavba pece v tvare rakety 26 / 36
Zdroj: Vladimír Institoris

Dielce ohniska po vyrezaní laserom vyzerajú takto. Ich výroba je veľmi presná a aj drahá. Z nich sa najprv zvarí dno ohniska.

Dielce ohniska po vyrezaní laserom vyzerajú takto. Ich výroba je veľmi presná a aj drahá. Z nich sa najprv zvarí dno ohniska.