Back to the article Stavba pece v tvare rakety 24 / 36
Zdroj: Vladimír Institoris

Na dne ohniska vidieť malý, tzv. štartovací rošt a vyberací kus. Od neho smerom k plášťu bude vložený kus žiarobetónu.

Na dne ohniska vidieť malý, tzv. štartovací rošt a vyberací kus. Od neho smerom k plášťu bude vložený kus žiarobetónu.