Back to the article Stavba pece v tvare rakety 2 / 36
Zdroj: Vladimír Institoris

B. Ďalšou etapou návrhu bolo vysoké teleso. Vznikol návrh pece ako babylonská veža.

B. Ďalšou etapou návrhu bolo vysoké teleso. Vznikol návrh pece ako babylonská veža.