Back to the article Stavba pece v tvare rakety 6 / 36
Zdroj: Vladimír Institoris

Modul má vstupné dvierka aj množstvo anténok a iných senzorov, ktoré vídame na fotografiách.

Modul má vstupné dvierka aj množstvo anténok a iných senzorov, ktoré vídame na fotografiách.