Back to the article Prekurujete novopostavený dom? Možno máte príliš silný kotol 1 / 7

Podľa vyhlášky má byť spalinová cesta čo najkratšia. Piecku by sme teda mali zapojiť šikmou rúrou do komína alebo sa vybúrať do komína čo najkratšou cestou. Jedno riešenie považujeme za neestetické a druhé nie je reálne vyhotoviť. Okrem toho nie každý spotrebič sa odporúča napojiť čo najkratšie. Do komína sa dostanú zbytočne horúce spaliny. Vykúrime tým komín, ale nie miestnosť. kresba: Vladimír Institoris