Back to the article Prekurujete novopostavený dom? Možno máte príliš silný kotol 2 / 7

Veľký výmenník tepla sa používa pri výkonnejších spotrebičoch. Dodáva sa napríklad ako doplnok krbových vložiek. Upravený typ by bolo možné napojiť aj k malému spotrebiču. V každom prípade má byť a aj je vybavený čistiacim otvorom a priamoťažnou zakurovacou klapkou. Sadze sa usádzajú v dolnej časti výmenníka, no tu je vytvorená dostatočná priestorová rezerva na voľnú spalinovú cestu. Pri náležitom čistení je nebezpečenstvo upchatia minimálne. Vzniká len problém s výkladom vyhlášky, lebo nie je jasné, či je výmenník súčasťou spotrebiča a spolu tvoria jeden celok alebo ide o svojvoľné predĺženie dymovodu, ktoré by bolo v rozpore s vyhláškou. Logické riešenie je jednoduché – ak nedochádza ku kondenzácii vo výmenníku ani v komíne a ak je zabezpečený náležitý ťah komína a výmenník je čistiteľný aj kontrolovateľný, zostava je bezpečná. Výrobcovia to neriešia, to len platná vyhláška má krivé paragrafy. kresba: Vladimír Institoris