Späť na článok Prekurujete novopostavený dom? Možno máte príliš silný kotol 1 / 7

Odborne tepelný spotrebič, ľudovo pec, je prístroj zapojený do komínového prieduchu pomocou dymovodu a zaústený v sopúchu. Dym, odborne spaliny vyprodukované horením postupujú od ohniska v peci až do komína a odtiaľ do vonkajšieho priestoru. Trasa, ktorou spaliny postupujú, sa nazýva spalinová cesta. kresba: Vladimír Institoris