Back to the article Neplytvajte odpadmi 5 / 7

K menej obvyklým, avšak účinným a ekologickým spôsobom čistenia odpadových vôd patria koreňové čistiarne, ktoré si vďaka nenáročnej prevádzke a nulovej spotrebe energie získavajú čoraz väčšiu popularitu. Sú prirodzenou a nenápadnou súčasťou krajiny a oslovia najmä tých, ktorí uprednostňujú výhody prírodných postupov pred technologickými a majú záujem o úsporu energie a v horizonte niekoľkých rokov aj financií.