Back to the article Neplytvajte odpadmi 4 / 7

V rokoch 2006 až 2008 sa v Českej republike uskutočnil pilotný projekt zameraný na decentralizované odvádzanie a čistenie odpadových vôd z domácnosti. Jeho základnou myšlienkou bolo obmedziť vypúšťanie odpadových vôd, nájsť efektívnejšie spôsoby ich likvidácie (prípadne recyklácie), a najmä minimalizovať množstvo živín vypúšťaných do životného prostredia. Práve toto vypúšťanie dnes sprevádza značné plytvanie pitnou vodou, ktorá sa v mnohých prípadoch používa len ako transportné médium.