Back to the article Montáž podlahového vykurovania 7 / 12

7. SKÚŠKA Sústavu odvzdušníme a napustíme vodou. Tlaková skúška preverí rúrky pred zabetónovaním – tlak 0,6 MPa. kresba: Ing. Soňa Gašparová