Back to the article Montáž podlahového vykurovania 6 / 12

8. BETÓNOVANIE Počas betónovania sú rúrky napustené vodou s tlakom 0,3 MPa. Pri roztieraní poteru treba rúrky dôkladne obaliť betónom, nesmú sa poškodiť ani posunúť. kresba: Ing. Soňa Gašparová