Back to the article Ako pripojiť kozub ku komínu 1 / 13

Vložka s vodným výmenníkomTakzvaný vodník umožňuje pripojenie napríklad na radiátor a dokurovanie inej miestnosti teplou vodou. Táto vložka je uložená vo výklenku. Keďže jej výkon je až 65 % do vody, nie je nutné jej obstavanie. Plánuje sa iba osadenie mriežky alebo priehľadnej tabule z bezpečnostného skla. Aj po utesnení z vložky kvapkala voda kondenzujúca v dymovode. Napokon bolo nutné z útrob vložky vybrať súčiastku pôvodne určenú na čistenie dymovodu. Navýšil sa tak podiel spalín prúdiacich do komína. Znížil sa síce výkon, ale kondenzácia prestala. foto: Vladimír Institoris