Back to the article Ako pripojiť kozub ku komínu 10 / 13

Stret dvoch rovnakých koncovTu bolo nutné vyhotoviť improvizovanú manžetu. Žiaľ, výrobcovia rúr ju nedodávajú. foto: Vladimír Institoris