Back to the article Ako pripojiť kozub ku komínu 9 / 13

Ledabolé a neodbornéŤažko nájsť slová na takéto vyhotovenie vyústenia sopúcha. Pozdĺž sopúchovej rúry má byť pružný a tesný materiál, ktorý umožní dilatačné pohyby. Omietnutie je tvrdé, časom vypraská alebo, naopak, odtrhne sopúchovú rúru. To je ten šikmý kus. Vtedy nastane životu nebezpečná situácia. Pri navrhovanom „techno“ stvárnení dizajnu obstavby bude potrebné detail dorobiť. Za povšimnutie stoja aj zle stavebne pripravené rúry rozvodu teplého vzduchu s priemerom iba 100 mm, hoci sa odporúča 180 až 250 mm. Tieto rúry sú neúčinné, nefunkčné. Boli však vyúčtované, a tak zákazník nemá nijakú reálnu šancu domôcť sa nápravy, hoci je jeho život ohrozený nedbalým dielom. foto: Vladimír Institoris