Back to the article Ako pripojiť kozub ku komínu 7 / 13

S manžetouAk zapájame spotrebič „po vode“, vznikne v istom bode detail, keď sa stretnú dva konce bez hrdla alebo, naopak, dve hrdlá. Tu musíme použiť tzv. presuvku (manžetu). Stav vyplýva z toho, že výrobcovia vložiek a komínov ešte príliš neuvažujú o zapojení „po vode“. foto: Vladimír Institoris