Back to the article Ako pripojiť kozub ku komínu 6 / 13

Z ktorého konca odrezaťDodávané rúry majú hrdlá, ktoré zapadnú do susednej rúry. Odrezávame preto vždy z tenšej časti rúry, lebo hrdlovú časť je potrebné zachovať nenarušenú. foto: Vladimír Institoris