Back to the article Zobytnenie podkrovia 11 / 15

Ostenie okna môžeme zhotoviť z 12,5 mm sadrokartónových dosiek alebo môžeme použiť prefabrikované ostenie. Rám okna parotesne napojíme na parozábranu.

12 velux mont04 big image