Späť na článok Zobytnenie podkrovia 10 / 15

Ostenie okna môžeme zhotoviť z 12,5 mm sadrokartónových dosiek alebo môžeme použiť prefabrikované ostenie. Rám okna parotesne napojíme na parozábranu.

11 velux mont03 big image