Back to the article Rekonštrukcie krovov (1. časť) 6 / 12

Krokvy musia byť zabezpečené proti nadvihnutiu ukotvením napr. do stropnej dosky alebo pripevnením oceľovou pásovinou k pomúrnici.

13 archivuss big image