Back to the article Rekonštrukcie krovov (1. časť) 5 / 12

Pomúrnica sa zvyčajne kotví do obvodového venca alebo do stropnej dosky, ale v starších domoch sa môžeme stretnúť s pripevnením k väznému trámu.

12 archivuss big image