Back to the article Nenáročná renovácia šindľovej strechy 1 / 12

2. STARÉ ŠINDLEHrebenáče a nárožné tvarovky sa musia odstrániť vždy! Pôvodnú vrstvu šindľov je potrebné odstrániť len v miestach, kde sú šindle výrazne zdeformované. Foto: IKO