Back to the article Nenáročná renovácia šindľovej strechy 2 / 12

1. KONTROLA KONŠTRUKCIEPred renováciou preveríme kvalitu strešnej konštrukcie, aby uniesla váhu novej vrstvy šindľov. Možno budete musieť vymeniť zhnité drevené prvky za nové. Foto: IKO