Back to the article Zariadenie staveniska 1 / 8

Pri zariaďovaní staveniska by sme mali zabezpečiť dostatok priestoru na prípravu výstuže a debnenia. (thinkstock.com)