Back to the article Zariadenie staveniska 2 / 8

Na skladovanie niektorých materiálov a ochranu pred krádežou, ale aj na prezliekanie budeme potrebovať kontajner alebo aspoň plechový sklad. (Algeco)