Back to the article Zariadenie staveniska 1 / 8

Nesmieme zabudnúť na miesto na výrobu malty a betónu ani na pracovný stôl na zhotovenie potrebných dielcov. (thinkstock.com)