Back to the article Zariadenie staveniska 1 / 8

Stavebný materiál možno skladovať aj v dokončených častiach stavby. (Porfix)