Back to the article Údržba okien pred zimou 1 / 20

K pravidelnej údržbe patrí aj mazanie pohyblivých častí raz ročne kvapkou silikónového oleja.