Back to the article Údržba okien pred zimou 2 / 20

Pri manipulovaní s oknom neumožní zarážka otvorenie okna vo výklopnej polohe, resp. jeho vyklopenie, ak je otvorené. Až keď sa zarážka dostane do polohy rovnobežnej s kovaním (pri zatvorení okna, resp. pri pootočení prstom), možno tieto úkony urobiť. Využíva sa to aj pri vyberaní krídel z rámu.