Back to the article Údržba okien pred zimou 1 / 20

Nastavenie okna v hornej časti možno robiť pri otváravých aj pri výklopno-otváravých oknách.