Back to the article Údržba okien pred zimou 1 / 20

Po odstránení krytky spodného závesu môžeme celé okno zdvíhať, resp. spúšťať, posúvaním pomocou zvislej osi.