Back to the article Požiarna bezpečnosť domu 7 / 10

Aj z dreva možno správnym konštrukčným riešením s použitím nehorľavej izolácie stavať požiarne bezpečné budovy. (Knauf Insulation)