Back to the article Požiarna bezpečnosť domu 1 / 10

Autonómny prepojiteľný hlásič požiaru pracuje na princípe detekcie dymu. Upozorňuje zvukom sirény a blikaním červenej diódy. Detekčná oblasť je 60 m2. Detektor sa inštaluje na strop v strede miestnosti. Okolo neho musí byť voľný priestor aspoň 0,5 m. (Detektor-shop.SK)