Späť na článok Požiarna bezpečnosť domu 2 / 10

Pri vzniku požiaru je dôležité uzavrieť prívod plynu a elektriny. Každý prípojkový, domový či bytový rozvádzač (aj bez tlačidla Total Stop) obsahuje hlavný vypínač, ktorý by mal byť zreteľne označený. (Schrack)