Back to the article Požiarna bezpečnosť domu 1 / 10

Prenosný halónový hasiaci prístroj s dvoma litrami špeciálnej hasiacej látky FE-36 je vhodný na hasenie elektroniky, nosičov dát, archívov a pod. Cena 181,20 €. Hasivo nemá korozívny účinok, je ekologicky a toxicky neškodné. (Hastex)